Säkerhet

 

Vi ställer höga krav på säkerhetsrutiner beträffande nycklar. Nycklarna ligger i ett kodat system och hanteras dessutom med SSF:s brickor (Svenska Stöldskyddsföreningen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scota.se © 2010